biokube.be

Waterzuiveringstechniek

BioKube: waterzuivering volgens Moeder Natuur

Technische fiche BioKube
Technische fiche BioKube

De BioKube is van het type SBR: een  afvalwaterzuivering op ondergedompelde beluchte filters.   De bacteriën die van nature in het afvalwater aanwezig zijn zuiveren de organische vervuiling uit het afvalwater. 

 

De BioKube werd in verschillende landen getest om de werking en de doeltreffendheid te laten vaststellen door officiële instanties.  Gedurende een langdurige test volgens de strenge europese norm EN12566-3 werd bij het Vito in Mol (onderdeel Certipro) vastgesteld dat de Venus in staat is om huishoudelijk afvalwater te zuiveren onder volgende normen:

  • BOD (of BZV) < 8 mg/l                norm: 25 mg/l
  • COD (of CZV) < 81 mg/l              norm: 125 mg/l
  • SS (of ZS) < 11,9 mg/l                norm:60 mg/l
  • NH4-N < 3 mg/l                          geen Vlaamse norm
  • ph = 7,6                                   norm: tussen 6 en 9

 Met deze resultaten wordt het afvalwater voor meer dan 95% gezuiverd.

 

 

1) Start van het proces 

Vóór elke BioKube moet een voorbezinkingstank (voorbezinker, septiek of septische tank) worden geplaatst.  Deze voorzuivering zorgt ervoor dat het afvalwater vrij van grove delen in de Biokube komt.

Als eerste stap in het waterzuiveringsproces is het belangrijk om te vermijden dat waterstofsulfide (H2S) in de zuivering komt. Omdat H2S schadelijk is voor de bacteriën waardoor het zuiveringsproces in de eerste kamer zal verstoord worden.  Het uniek proces in de BioKube maakt het mogelijk om H2S in de voorzuivering te vermijden waardoor ze ook niet in de waterzuivering kan terechtkomen.

Een bijkomend voordeel van de afwezigheid van waterstofsulfide is dat de Biokube komaf maakt met geurhinder.

 

 

 

2) Afbraak van organisch materiaal 

Het afvalwater wordt uit de voorbezinker of septische put in de eerste zuiveringskamer van de BioKube gepompt op vaste tijdsintervallen. Een belangrijk aspect in een goede waterzuivering zit hem juist in die minutieuze timing van de instroom. Het afvalwater stroomt er over de bioblokken waarop verschillende bacteriën het organisch materiaal uit het afvalwater afbreken.  Vanuit hieruit stroomt het afvalwater in een bezinkingsgedeelte waar het afvalwater traag beweegt en het slib door de zwaartekracht tot op de bodem zakt. Het water stroomt dan van de eerste kamer in de tweede kamer waar hetzelfde proces zich herhaalt.

 

 

3) Afbraak van ammonium tot stikstof (nitrificatie) 

In de tweede (of voor grotere systemen in de derde of vierde kamer) zitten speciale bacteriën die  ammonium oxideren tot nitriet en het nitriet tot nitraat. Dit proces heet nitrificatie en zorgt ervoor dat het afvalwater niet meer giftig is voor vissen en dieren in het water. Vanuit de bezinkingskamer wordt het gezuiverde water in de natuur afgevoerd. Dit water is proper genoeg om in een beek of een vijver te worden geloosd of om te hergebruiken voor irrigatie. In het laatste geval raden we wel aan om als nazuivering ultraviolet licht of een andere ontsmetting te plaatsen waarlangs het water passeert.

 

 

4) Slibverwijdering 

Het slib dat in elk bezinksingsgedeelte achtergebleven is, wordt verschillende keren per dag teruggepompt naar de septische put of voorbezinker. Zoals overal moet de septische put om de paar jaar worden leeggetrokken om doorspoeling te vermijden. Bij grotere BioKube systemen wordt het aangegroeid actief slib verwijderd als onderdeel van de waterzuivering.  Door het terugsturen van het slib wordt een groot deel van het gevormde nitraat omgezet in het onschadelijke stikstofgas waardoor het afvalwater nog beter wordt.

 

 

5) Fosfaatverwijdering 

Optioneel kan de BioKube voorzien worden van een fosfaatverwijderaar indien dit vereist is. Het fosfaat wordt verwijderd door de toevoeging van ijzerchloride aan het slib. Het gebonden fosfaat slaat dan neer in de septische put als niet opgelost zout. Dit zout wordt samen met de inhoud van de put verwijderd.

 

 

6) Hergebruik van gezuiverd water 

Normaal gezien stroomt het effluent in een beek of een vijver. Niettegenstaande is het gezuiverde afvalwater uit de Biokube zo zuiver en vrij van bacteriën dat het gebruikt kan worden voor irrigatie of drinkwater voor vee. Het effluent is conform aan de normeringen voor waswater en kan worden gebruikt voor sanitair gebruik.

 

Indien u meer wenst te weten over het zuiveren van afvalwater en het bereiken van proper water bezoek ook eens volgende interessante links: www.aquafin.be, www.vmm.be of www.proclam.be .

 

 

 

technische_fiche_biokube.pdf